Wobec obecnej sytuacji na Ukrainie, tak jak wielu innych notariuszy w całej Polsce, podjęłam decyzję, że nie będę naliczać ani pobierać wynagrodzenia za poświadczenia podpisów na dokumentach, w których wyrażana jest zgoda na wydanie paszportu dla dziecka i na wyjazd z Ukrainy oraz innych dokumentach, które w obecnej sytuacji są niezbędne dla Ukraińców.
Razem z całym moim zespołem będziemy pomagać obywatelom Ukrainy tak jak teraz możemy…
Jeśli macie obok siebie obywateli Ukrainy, którzy potrzebują takiej pomocy, powiedzcie im proszę o tej inicjatywie 💛🇺🇦🇵🇱
В зв’язку з теперішньою ситуацією в Україні, я, як і більшість нотаріусів в Польщі прийняла рішення, що не буду приймати коштів за нотаріальне посвідчення в документах про згоду про видання паспорта для дитини і на виїзд з України і інших документів які необхідні для українців. Разом з моєю командою будемо допомагати громадянам України зі всіх сил.
Якщо маєте біля себе громадян України, які потребують такої допомоги, поділіться інформацією про цю ініціативу.