AKTUALNOŚCI

Najnowsze wiadomości

Dlaczego umowę przedwstępną warto podpisać u notariusza?


Umowa przedwstępna jest umową przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy, tzw. „umowy przyrzeczonej”.

Czytaj więcej

Akt notarialny, czym różni się oryginał od wypisu.


Akt notarialny podpisywany w Kancelarii sporządzany jest w jednym egzemplarzu, a jego oryginał podpisany przez strony i notariusza, w myśl art. 95 prawa o notariacie aktu notarialnego nie może być wydawany poza miejsce jego przechowywania, czyli kancelarię notarialną.

Czytaj więcej

Aktualności


Uprzejmie informujemy o wydłużeniu godzin urzędowania Kancelarii w każdy wtorek do godziny 18.

Czytaj więcej