O MNIE

Adriana Górzny notariusz w Zabrzu, jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Praktyczną wiedzę zdobywała od 2004 roku, odbywając aplikację notarialną i asesurę notarialną w Izbie Notarialnej w Katowicach. W 2010 roku została powołana przez Ministra Sprawiedliwości na notariusza w Zabrzu.

Adriana Górzny notariusz w Zabrzu dokonuje wszelkich czynności notarialnych dotyczących zarówno osób prywatnych, jak i podmiotów gospodarczych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa rzeczowego (obrót nieruchomościami, w szczególności umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy zamiany), jak również prawa handlowego. W Kancelarii przeprowadzane są również sprawy z zakresu prawa spadkowego (notariusz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, testamenty, protokoły przyjęcia oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku).

GALERIA ZDJĘĆ

Kancelaria Notarialna w centrum Zabrza. Od ponad 10 lat prowadzona przez notariusz Zabrze Adriana Górzny.